Публикация в списание Архитектура


Публикация в списание Архитектура брой 3/2016г. на тема : Има ли истински СПА и Уелнес центрове в България ?

В последните години се наблюдава бум в търсенето и предлагането на СПА съоръжения : басейни , фитнес оборудване, сауни , парни бани и др. . В същото време, различни фирми за изработка и продажба на такъв вид оборудване, некоректно подвеждат клиенти с предлаганите от тях проектантски услуги : изготвяне на идейни ,работни и технически проекти. Много често в екипите на тези фирми отсъстват истински специалисти / архитекти и дизайнери, тясно специализирали в сферата на СПА проектирането/ , както и инженери по съответните специалности като ВиК, ЕЛ. и ОВ Инсталации. Този факт се отразява негативно върху качеството на крайния продукт.

Бързият растеж на новопоявилите се СПА центрове и процъфтяването на сферата не може да заглуши скептицизма ми относно качеството на голям процент от реализираните обекти. Спестяването на средства от страна на инвеститора идва обикновено от липсата на проект за правилно зониране и дизайнерско решение на пространствата, както и от ползването на некоректни фирми на пазара, предлагащи услуги, за които нямат необходимата квалификация.

Нека разгледаме варианта , в който инвеститорът , все пак , осъзнава нуждата от проект . Според конкретната ситуация , могат да бъдат разграничени следните типове проектиране : проектиране от нулата , реконструкция на съществуващ вече СПА център или смяна на функцията на съществуващо пространство. Проектансткият процес у нас , когато е воден от хора без съответната квалификация , нерядко се свежда до показване на снимки/ визуализации на оборудване и по-впечатляващи интериорни ефекти , които след това се разпределят безцелно и небалансирано в проектното пространство . Порочна практика , която не само води до проблеми при експлоатацията на обекта , но и до загуба на печалби – например един масажен кабинет трябва да има предвидена баня , така че да не се налага на клиента да се връща до съблекалнята , всеки път когато иска да вземе душ или просто да отиде по нужда. Това , разбира се , не е единствено и само с цел комфорта на клиента , но и е от значителна важност за генералния мениджмънт на запазените часове за процедури . Ако всеки път , чакайки клиента да отива до съблекалнята и да се връща след това , губим по 2-3 мин . и това число умножим по броя процедури за година, получаваме една сериозна сума за загуба на време , която се отразява и на печалбите .

Липсата на нормативна уредба, до този момент , беше прекъсната с появата на наскоро приетата НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА “БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН(МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР”,”СПА ЦЕНТЪР”, “УЕЛНЕС ЦЕНТЪР” И “ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР” , което е опит за ограничаването на порочната практика , хотели с минимално обурудване да се определят като СПА . За съжаление , това е само „върхът на айсберга” , тъй като в много от тези хотели изобщо няма проект за СПА център и съответно пространствата , определени като СПА, са нефункционални и неправилно зонирани , с редица некачествени „дизайнерски” решения . Наредбата е твърде обобщаваща и в нея не е засегнат процеса на инвестиционно проектиране като основополагащ за правилното функциониране и зониране на бъдещия СПА център. Така трудно би се стигнало до ефективни резултати . В заключение , бих казала , че първите стъпки в правилната насока са направени , но предстой още много : доразработването и отстраняването на неточности по тази наредба до привеждането й в адекватен за нашата територия и нормативни уредби формат ; промяна в мисленето на инвеститорите и не на последно място – фирмите , предлагащи обoрудване , да останат в сектора изпълнители и подизпълнители , където е мястото им , без да се месят неправомерно в процесът на проектиране .

Когато инвестираме в създаването на нов СПА център ,трябва да сме наясно с концепцията , визията и вида му , както и с бюджета ,който сме готови да вложим . При започване на инвестиционния процес е добре да имаме бизнес план , да наемем проектантска фирма, специализираща тясно в СПА интериора , екип или фирма изпълнители и не на последно място адекватен СПА мениджмънт, който да отговаря за разработването на управленска и маркетингова стратегия на новосъздаденото съоръжение. Това е правилният подход , ако искаме да вложим парите си в успешен бизнес , който ще възвърне първоначалните инвестиции и ще реализира печалба . Необходимо е да се прецизира проектанската документация във връзка със СПА и Уелнес центровете, защото тя има специфичен характер. Ето защо, анализирайки собствения опит в реализацията на подобни обекти, предлагаме следната задължителна структура:

– архитектурен проект :според вида на бъдещия СПА център / салонен , дневен , комплекс за отдих или дестинация , таласо , хотелски , медицински / представлява уникално разпределение на различните функционални зони, включващ правилен подбор и избор на подходящи съоръжения, съобразени с бюджета , изискванията и визията на инвеститора.

– технологичен проект : изработва се на базата на утвърден архитектурен план, като се уточняват необходими инсталационни връзки и техните изисквания, чрез съгласуване със специалности по части: ВиК, ОВК, Ел. и Конструкция. На този етап от проектирането е много важно да се обърне внимание на създаването на подходящ микроклимат / чрез инсталации , осигуряващи оптимална температура, влажност на въздуха, определена честота на смяната със свеж въздух/, както и избор на подходящо оборудване за отделните зони. Предложената функционална схема се адаптира към прилаганите в България нормативи и стандарти.

– интериорен проект : детайлна разработка на вътрешните пространства / избор на материали , цветове, осветление, озвучаване /за създаване на уникална и хармонична атмосфера в СПА центъра .

Надяваме се, че този подход ще доведе до резултати, значително по-професионални от досегашната практика.

© Copyright Архитектурно Студио Интоарх -