Професионално проектиране на СПА центрове


Дори с най–примамливото и екзотично обслужване един СПА център не би могъл да си възвърне инвестициите, ако той не е предварително и добре проектиран, като функция и интериор. Интериорът с детайлите си и добре обмислената, и реализирана функционална схема са първите впечатления, с които клиента се среща, приятните емоции и усещанията получени по време и до края на престоя му.

С непрекъснато растящия брой на хора търсещи места за здравословен начин на живот и релакс, СПА центровете стават неразделна част от почти всеки четири и пет звезден курорт, включват се към вече съществуващи заведения в това число и частни клубове, като ключ към нови големи проекти замислени и реализирани да бъдат конкурентноспособни в постоянно развиващата се маркетингова мрежа на този вид услуги.

Критичната първа стъпка за успеха на всеки един СПА център е създаването на подходящата среда посредством архитектурният проект и неговата реализация, потока на движение /функционална схема/, интериорно решение и детайлите към него. Позволяващо на гостите му да възстановят жизнените си сили и да релаксират пълноценно. В същия момент разпределението му трябва да е така добре планирано да е достатъчно функционално и гъвкаво и да позволява при необходимост бъдещото му разрастване.

Едно СПА пространство може да бъде изградено от нула или поместено в съществуваща сграда, чието предназначение е променено и адаптирано, но независимо каква е структурата трябва да е с добре конструирана функционална схема и елементите на интериора да бъдат в хармония с него. Добре проектираното и реализирано интериорно пространство предразполага и поражда положителни емоции в клиентите, които би трябвало да се запазят в съзнанието им дълго време след напускането на СПА центъра.

СПА експертите са категорични, че в пред проектното проучване задължително трябва да е включено и маркетинговото проучване за всеки отделен обект.

Въпреки, че потребителите безспорно имат място на масата за преговори, те не са единствената движеща сила. Екипът, който създава проекта също е важен. Един професионален екип ще създаде съоръжение, което би подсилило и подчертало концепцията, не би я съсипало. В екипа би трябвало да вземе участие архитект, като е добре той да съвместява функцията на СПА консултант и интериорен дизайн, тъй като връзката между проектирането на сграда и нейния интериор е неразделна, следва инвеститор, екип инженери технолози и инсталации ВиК, ОВ, Електро.


Важно е също така в процеса на проектиране да се следят и включват новите тенденции в СПА.

© Copyright Архитектурно Студио Интоарх -