Административна сграда към производствен цех за соларни панели


Галерия със снимки

Галерия

Визуализации на проекта:

Снимки реализация:

Административна сграда към производствен цех за соларни панели
Обществени сгради

Частна детска градина кв. Бояна


Сградата е съществуваща изградена на груб строеж, по външните контури няма промени, те са предимно във вътрешната част, като се преработват помещенията с цел да отговарят на новата функция – частна детска градина – съгласно наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детски градини.

Галерия със снимки

На кота ±0.00 са предвидени два отделни входа с остъклени предверия към всеки един от тях и съответно гардеробни помещения.

На кота ±0.00 са поместени две от групите, като към всяка от тях е предвидено помещение за дневна - занималня, санитарни възли, зона за сън, като тази зона е разделена в отделни стаи, заради съществуващото разпределение на сградата. На тази кота е предвиден лекарски кабинет с място за изолатор в самия кабинет отделен от общото пространство с плъзгаща врата.

На кота + 2.85 също са разпределени две групи, като гардеробното помещение на едната група е на кота ±0.00, а другото на самия етаж.

Тук принципа за спалните помещения е същия, като на долното ниво. Креватчетата са на два етажа. Дневните помещения са просторни и добре осветени с ориентация на юг, изток.

Подовите покрития в спалните помещения и дневните, и на двата етажа са с ламинат, общите помещения – гардеробни, коридори, стълбищна клетка са с керамични плочи.

На кота + 5.65 е поместена администрацията включваща учителска стая, директор, счетоводство и голям салон за родителски срещи.

В кабинетите и салона подовото покритие е с ламиниран паркет, стени и тавани са с латекс в цвят по избор на проектанта.

В сутерена е проектирана столова с разливна за хранене на децата на смени. Естественото осветление е осигурено с витрини, като достъпа до столовата отвън става посредством стълба в английския двор, чрез която се осъществява и зареждането с храна доставена в херметически затворени съдове за разливната. Достъпа на децата до столовата ще е възможен посредством съществуващата интериорна стълба свързваща сутерена, ±0.00, + 2.85 и + 5.65. Светла височина в столовата е 2.60м.

В останалата част от сутерена – отделена със служебен коридор и врати са поместени, битовите помещения за персонала, помещение за охрана, котелно, бойлерно, ГРТ, помещение за инвентар и други служебни помещения. В двора ще се обособят отделни кътове за игра на всяка една група, като той е озеленен и затревен покривайки процента на озеленяване по нормативи. Има предвидени и гумирани настилки около съоръженията.

В източната част на двора е проектирана и ще се изгради изгребна яма, като е спазен сервитута от границата на съседите 3 м и изцяло под ниво кота терен. Достъпа до нея е осигурен от ул. „проф. Любомир Андрейчин”, изготвена по архитектурен и конструктивен проекти.

Парцела на детската градина е ограден с плътна ограда, ст.б. колонки и зидария с височина 2.20м, изготвена по архитектурен и конструктивен проекти.

Технически показатели :

ЗП – 244.4 кв. м.

РЗП – 763.4кв. м.

Кинт – 0.84

Кпл. – 27%

Озеленяване – 60%

Галерия

Визуализации на проекта:

Снимки реализация:

Частна детска градина кв. Бояна
Обществени сгради
© Copyright Архитектурно Студио Интоарх -