Бензиностанция Слатина


Бензиностанция EKO с магазин за пакетирани стоки и кафе-бар в п-л X, кв. 95 В, м. “Христо Смирненски – Слатина”бул. Шипченски проход №63, гр. София
Галерия със снимки

Влизането в бензиностанцията се осъществява от бул. Шипченски проход.

В парцела са разположени търговска сграда състояща се от една обща зала, на която в централната част са разположени каси с две работни места с компютри. Долепен до касите е проектиран кафе-бар, в който освен кафе и безалкохолни напитки ще се предлагат затоплени готови сандвичи и полуфабрикати. Към бара има складово помещение с хладилници и мивка.

В търговската част на залата в ляво на входа са предвидени свободно стоящи гондоли и стелажи покрай витрините с различни артикули пакетирани хранителни и промишлени стоки.

В залата са предвидени също така и санитарни възли.

В останалата част на сградата са разработени съответно, склад за масла с външен вход и склад за стоки към магазина. Битовите помещения за персонала със санитарен възел и душ, помещение за хигиенен склад, склад амбалаж и служебно помещение за касата на бензиностанцията, са решени в сутерена на сградата, като в сутерена се слиза посредством еднораменна стълба от служебния вход отзад.

Търговската зала е с окачен таван тип “Армстронг” с модулни осветителни тела и вентилационни решетки и е с централна климатизация. Сервизните помещения са също с окачен таван тип Армстронг.

Сградата е едноетажна с частичен сутерен, монолитна с алуминиева дограма окачена. Фасадата в плътната си част е облечена изцяло с топлоизолация “Styrofoam” и облицована с ламаринени панели Етаl Bond с прахово покритие – в сиво.

Подходът към сградата е под козирката откъм бензиновите колонки, които са три на брой. Самата козирка ще се изпълни с метална конструкция – греди и колони, а софита ще бъде с окачен таван тип “Хънтър Дъглас” в който са монтирани осветителни тела.

Завършващият банд опасващ козирката, ще се изпълни от ламаринени панели с прахово покритие в цветовете на ЕКО – ПЕТРОЛИУМ / синьо и зелено /

В парцела са предвидени още места за паркиране, плочници и тротоари, също така и зелени площи, които ще бъдат представени с отделен проект за озеленяване.

Технически показатели:

Застроена квадратура сграда: 180 кв. м

Разгъната квадратура 250 кв. м

2001г.

София

Снимки
Бензиностанция Слатина
Бензиностанции

Борисова градина


Обект Бензиностанция ЕКО – Борисова градина
Галерия със снимки

Преработка на одобрен проект със строително разрешение N 167от 19.02.2001 за бензиностанция на на бул. Н.Й.Вапцаров, Парц.V , кв.5 м."Борисова градина-Погребите" Iч.

Поради промени в намеренията на инвеститора се наложиха промени и в одобрения проект за бензиностанция на ЕКОПЕТРОЛИУМ.

Премахва се предвижданата автомивка за машинно миене и по този начин се налага леко увеличаване на сградата, обслужваща бензиностанцията. Тази промяна довежда до ново площадково решение, без да се променя: броят на колонките, конструкцията, конструкцията на козирка, пътният проект, съгласуван в КАТ, както и проектът за озеленяване. В генплана е нанесена одобрената в идеен проект сграда за бързо хранене.

Премахването на автомивката води единствено до промяна във вертикалната планировка и трасировъчния план. Ето защо са представени нови проекти за вертикална планировка и трасировъчен план.

Сградата обслужваща бензиностанцията не нарушава изискваните във визата отстояния. Те са по-големи от тях.

Застроена квадратура на обслужващата бензиностанцията сграда:

219m2

Галерия

Борисова градина
Бензиностанции

Самоковско шосе


Бензиностанция с магазин за пакетирани стоки и кафе-бар и газостанция в п-л – 1218, 2197, кв. 81, кв. “Горубляне”, ул. “Самоковско шосе”, гр. София
Галерия със снимки

Работният архитектурен проект е възложен и разработен на база задание на инвеститора, с одобрена виза за проучване и проектиране на газостанция с бензиноколонки и резервоар и е ситуирани в п-л II – 1218, 2197, кв.81, м. кв. “Горубляне“, на бул. “Самоковско шосе”, като влизането се осъществява от булеварда.

В парцела е разположена и търговска сграда, решена на 2 нива – приземно и сутерен.

На първо ниво е разположена обща търговска зала, в централната част на която се намират каси с две работни места с компютри. До касите е проектиран кафе-бар, в който освен кафе и безалкохолни напитки ще се предлагат затоплени, готови сандвичи и полуфабрикати. Към кафе - бара е предвидена тераса и втори вход.

В търговската част на залата в дясно от входа са предвидени свободно стоящи гондоли и стелажи покрай стените с различни артикули, пакетирани хранителни и промишлени стоки.

Към залата има санитарни възли за клиентите. На това ниво е проектиран и склад за масла с външен вход.

В сутерена на сградата са разработени съответно: склад за стоки към магазина, склад инвентар, битовите помещения за персонала със санитарен възел и душ, помещение за хигиенен склад, архив и служебно помещение за касата на бензиностанцията. Слизането в сутерена е решено посредством еднораменна стълба, която тръгва от служебния вход.

Търговската зала е с окачен таван “Армстронг”, с осветителни тела тип луна и вентилационни решетки за централна климатизация. Сервизните помещения са също с окачен таван тип Армстронг.

Сградата е едноетажна със сутерен. Конструкцията е монолитна. Фасадата в плътната си част е облечена изцяло с топлоизолация “Styrofoam” и облицована с ламаринени панели Еtаl Bond с прахово покритие в сиво. Остъкляването е с окачена алуминиева дограма.

Подходът към сградата е под козирка откъм бензиновите колонки, които са две на брой и газоколонка с подземен резервоар – 10куб. м. Самата козирка ще се изпълни с метална конструкция – греди и колони, а софитът с окачен таван тип “Хънтър Дъглас”, в който са монтирани осветителни тела.

Завършващият банд опасващ козирката, ще се изпълни от ламаринени панели с прахово покритие в цвят.

В парцела са предвидени още места за паркиране, плочници и тротоари, също така и зелени площи.

Технически показатели:

Застроена квадратура сграда: 150 кв. м

Разгъната квадратура 288 кв. м

2002г.

Галерия 
Самоковско шосе
Бензиностанции

Бензиностанция на бул. България


Работен проект и реализация на бензиностанция Екопетролиум находяща се на бул. България, м. Иван Вазов,п-л VIII,кв. 57, гр. София.

Работният проект е изработен на база задание на инвеститора ЕКО – ПЕТРОЛИУМ ООД с реконструкция на съществуваща бензинколонка в газколонка с подземен резервоар до 10 куб.м. в съществуваща площадка на бензиностанция в парцел VIII, кв. 57, м-т Иван Вазов, бул. “България”, гр. София.

Реконструкцията се състои в подмяната на най – южната бензинколонка при входа. В съществуващата тревна площ се предвижда монтаж на подземен газов резервоар с обем до 10куб.м. Над него ще се изгради лек навес /сенник /. Тревната площ около резервоара ще се прегради с ажурна ограда с височина 2.5м.

В радиус от 50 м от съоръженията на газостанцията – колонка и резервоар, няма жилищни сгради. Входът и изходът към площадката се запазват напълно както са изградени.

2003г

Галерия

Бензиностанция на бул. България
Бензиностанции

Константин Величков


Бензиностанция, газостанция и търговски обект в УПИ /парцел/ III, кв.169, м. “Разсадника-Бежанци”, гр.София

Галерия със снимки

Работният архитектурен проект е възложен и разработен на база задание на инвеститора с одобрена виза за проучване и проектиране на бензиностанция с три колонки.

Сградата на бензиностанцията е ситуирана в п-л III, кв. 169, м.” Раьсадника-Бежанци“ ,гр.София на ъгъла бул “К. Величков” и ул. “Найчо Цанов”, като влизането се осъществява от ул. “Татарли”, а изходът е към бул. Ст. “К. Величков”.

Търговска част се състои от една обща зала, на която централно спрямо входа са разположени каси с две работни места.

В търговската част на залата централно на входа са предвидени свободно стоящи гондоли и стелажи покрай стената с различни артикули, пакетирани хранителни и промишлени стоки, а в лявата част са разположени маси за консумация към кафе-бара. В тази зона подовата конструкция е пробита, като по този начин се осигурява естествено осветление на служебните помещения в сутерена. Предвидена е открита тераса с връзка към кафе-бара.

В останалата част на сградата са разработени съответно склад за масла с външен вход и склад за стоки към магазина. Битовите помещения за персонала със санитарен възел и душ, склад амбалаж, касата на бензиностанцията и служебните помещения са решени в сутерена на сградата, където се слиза посредством еднораменна стълба от служебния вход.

Търговската зала е с окачен таван тип “Армстронг” с модулни осветителни тела и вентилационни решетки и е с централна климатизация. Сервизните помещения са също с окачен таван тип Армстронг.

Сградата е едноетажна със сутерен, стоманобетонна конструкция със стени изпълнени от газобетон и частично алуминиева дограма окачена. Фасадата в плътната си част е облечена изцяло с топлоизолация “Styrofoam” и облицована с ламаринени панели Еtаl Bond с прахово покритие – в сиво.

Основният подходът към сградата е под козирката откъм бензиновите колонки, които са три на брой.Колонките са проектирани перпендикулярно спрямо сградата. Самата козирка ще се изпълни с метална конструкция – греди и колони, а софита ще бъде с окачен таван тип “Хънтър Дъглас”, в който са монтирани осветителни тела, а също така се предвижда горно осветление, осъществено с два отвора, покрити с пирамиди от поликарбонатно стъкло.

В парцела са предвидени още места за паркиране, плочници и тротоари, открита тераса към кафе-бара и зелени площи.

Застроена квадратура сграда: 140 кв. м

Разгъната квадратура 280 кв. м

2002г. 

Галерия
Константин Величков
Бензиностанции
© Copyright Архитектурно Студио Интоарх -