Административна сграда към производствен цех за соларни панели


Галерия със снимки Галерия Визуализации на проекта: Снимки реализация:

Частна детска градина кв. Бояна


Сградата е съществуваща изградена на груб строеж, по външните контури няма промени, те са предимно във вътрешната част, като се преработват помещенията с цел да отговарят на новата функция – частна детска градина – съгласно наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детски градини. Галерия със снимки На кота ±0.00 са предвидени […]

© Copyright Архитектурно Студио Интоарх -